Reisvoorwaarden


ANVR-Reizigersvoorwaarden 
Viabus GmbH (CHE-223.999.894) is aangesloten bij de ANVR.
De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen die op onze website en in onze reisgidsen worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVRReisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze website of in onze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 
Klik hier of ga naar www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier (online boeking) moet u aanvinken dat u voor boeking kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op uw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVRBoekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie. Klik hier of ga naar www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf voor de ANVR brochure.

ANVR-logo-2019.png

Stichting Garantiefonds Reisgelden 
 Viabus GmbH (CHE-223.999.894) is aangesloten bij SGR/SGRZ. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Voor alle boekingen vanaf 1 februari 2021 voert de Stichting Garantiefonds Reisgelden een deelnemersbijdrage in van € 5 per persoon per boeking. Dit bedrag wordt door Effeweg.nl bij de reiziger in rekening gebracht en afgedragen aan de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Om het fonds ook voor de toekomst te behouden is door het SGR besloten een verplichte bijdrage op alle pakketreizen in rekening te brengen. U vindt deze bijdrage terug op het moment dat u gaat boeken. In geval van annulering van de reis door de klant of door de reisorganisator blijft de bijdrage verschuldigd. Alleen indien het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers voor een reis niet wordt behaald, is de bijdrage niet verschuldigd.


SGR(Z).jpg

Calamiteitenfonds
Viabus GmbH (CHE-223.999.894)  is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis

De kosten voor het Calamiteitenfonds bedragen € 2,50 per 9 deelnemers en zijn wij verplicht te heffen. Klik hier voor de volledige garantieregeling van het calamiteitenfonds.

0.png

ANVR Touringcarclassificatie
ANVR-organisatoren van busreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Effeweg.nl biedt reizen aan met Comfort Class en Tourist Class touringcars. N.B. Op onze reizen waar een lokale touringcar wordt ingezet, kunnen de faciliteiten van de touringcar afwijken van bovengenoemende classificaties.

ISO-9001 certificaat voor busreizen
ANVR-organisatoren van busreizen werken uitsluitend met touringcarbedrijven die houder zijn van een certificering volgens ISO-9001, aangevuld met de bovenwettelijke eisen in het ANVR- Veiligheidsdocument of die daaraan gelijkstaan. Het ISO-9001 is een internationaal certificaat.

Als u bij Effeweg.nl in de touringcar stapt, bent u verzekerd van het volgende:
• Het touringcarbedrijf werkt volgens de strenge regels van Busvervoer Nederland
• Elk jaar wordt het touringcarbedrijf daarop gecertificeerd
• Uw chauffeur beschikt over de vereiste diploma’s, ruime ervaring en volgt iedere 5 jaar bijscholing volgens Code 95, waarbij een rijvaardigheidsanalyse door CCV-CBR verplicht is
• De regels voor rij- en rusttijden worden strikt nageleefd
• De touringcar voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid
• Ook het comfort van de touringcar is van het hoogste niveau volgens de ANVR-busclassificatie Comfort Class of Tourist Class
• Mocht er onverhoopt iets misgaan: uw keurmerkbedrijf is adequaat verzekerd

Roken in de bus
ANVR reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard de mogelijkheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

De navolgende bepalingen zijn door Effeweg.nl zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Reisadvies
Effeweg.nl comformeert zich te allen tijde aan het reisadvies uitgegeven door de Rijksoverheid. U kunt zelf het reisadvies per land raadplegen op de website van www.rijksoverheid.nl.

Zitplaatsen in de bus 
Het is niet mogelijk om een voorkeur door te geven, dan wel reservering te maken voor een bepaalde zitplaats in de touringcar, om welke reden dan ook.

Opstapplaatsen en servicelijnen
De opstapplaatsen voor onze meerdaagse reizen staan op pagina 7 van de brochure vermeld. Bij groepen vanaf 15 personen is het mogelijk een verzoek in te dienen voor een door u gewenste opstapplaats. Effeweg.nl kijkt dan of het mogelijk is, er is geen garantie. Als de door u geboekte opstapplaats om reistechnische redenen niet kan worden aangedaan, krijgt u de kosten op basis van openbaar vervoer (2e klasse) van ons vergoed. Voor alle duidelijkheid: dit zijn de kosten van de door u gekozen opstapplaats naar de door ons aangewezen opstapplaats. Wijzigingen in opstapplaatsen kunnen tot 2 weken vòòr de vertrekdag kosteloos worden doorgegeven. Binnen 2 weken vòòr vertrek alleen op aanvraag en met € 10,- wijzigingskosten. De locaties van de opstapplaatsen kunnen gedurende het jaar wijzigen door wijzigingen van lokale overheden, werkzaamheden etc. De juiste opstapplaats vindt u in uw reispapieren.

Opstaptijd en vertraging
Uw reispapieren worden uiterlijk 1 week voor vertrek toegezonden. De vertrektijd in de reispapieren is definitief. U dient 15 minuten voor de genoemde vertrektijd aanwezig te zijn op de opstapplaats. Indien u te laat op de opstapplaats aanwezig bent (om welke reden dan ook), kan het zijn dat u de bus mist. U dient dan contact op te nemen met het noodnummer. Onze medewerkers nemen dan met u de mogelijkheden door om op een later tijdstip op een andere opstapplaats of op het verzamelpunt op te stappen. Vervoer en eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor eigen rekening. Restitutie van de reissom wordt niet gegeven, indien u zelf, om welke reden dan ook, de bus heeft gemist.

Betaald parkeren overstappunt Het Witte Huis Zeeland (Noord-Brabant)
Het is mogelijk om uw auto tijdens uw vakantie op de parkeerplaats bij Restaurant Het Witte Huis te parkeren. Om het parkeren in goede banen te leiden, vragen wij u bij uw boeking een reservering te maken voor een parkeerplaats. In de reispapieren ontvangt u een parkeervoucher, welke u achter de voorruit van uw auto dient te plaatsen. Kosten parkeren € 4,00 per auto per dag, ter plaatse te voldoen (contant en het liefst met gepast geld). Parkeren is op eigen risico, de parkeerplaatsen zijn niet beveiligd. Parkeren is op eigen risico, de parkeerplaatsen zijn niet beveiligd.

Afscheidsdiner verzamelpunt
Per reis staat beschreven of uw afscheidsdiner wel of niet is inbegrepen bij uw reissom. Is het niet inbegrepen, dan kunt u een reservering maken en een contante betaling doen tijdens de reis. U bent het niet verplicht, de keuze is aan u. Wenst u geen gebruik te maken van het afscheidsdiner, dan kunt u wachten tot de servicelijnen vertrekken naar uw opstapplaats.

Mindervaliden
U bent verplicht bij boeking alle bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis over uw eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door u aangemelde groep reizigers, te melden. Als u in uw informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat u en uw eventuele reisgenoten door of namens Effeweg.nl van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan u in rekening gebracht. Wanneer u een hulpmiddel zoals een scootmobiel, rolstoel of rollator wilt meenemen, bent u verplicht deze bij boeking door te geven i.v.m. de beperkte laadruimte in de touringcar. Hulpmiddelen dienen inklapbaar te zijn en er geldt een maximum afmeting van 90 x 80 x 40 cm (ingevouwen). Voor rolstoelen en rollators geldt een maximum gewicht van 20 kg, voor scootmobielen is dit 30 kg inclusief accu. Het in- en uitladen van de scootmobiel doet u samen met uw chauffeur, omdat het vanwege de Arbowetgeving niet toegestaan is dat uw chauffeur dit alleen doet. Een scootmobiel komt ter vervanging van 1 koffer/reistas. U dient er rekening mee te houden dat tijdens de excursies bepaalde locaties niet of moeilijk te bereiken zijn met een hulpmiddel, dat niet alle hotels 'rolstoelvriendelijk' zijn en dat rondreizen en stedentrips vaak niet, of minder geschikt zijn.

Uw aanmelding voor het meenemen van een hulpmiddel is op basis van beschikbaarheid. Bovenstaande hulpmiddelen worden in de bagageruimte van de touringcar geplaatst. Alle bagagestukken dienen deugdelijk te zijn verpakt en voorzien van een duidelijke aanduiding van naam, telefoonnummer en de bestemming van de passagier. Het verpakken van bagage is de verantwoordelijkheid van de passagier. Bij het veroorzaken van schade door de bagage van de passagier aan derden valt dit geheel onder de verantwoordelijkheid van de passagier. Wanneer u geen melding heeft gedaan, kan de rollator of rolstoel worden geweigerd door de chauffeur, hoe vervelend dit ook voor u kan zijn. Het is daarom absoluut noodzakelijk om het aan te melden om teleurstelling te voorkomen.

Bagage 
Aangezien u zelf uw bagage kent, bent u hiervoor verantwoordelijk. Per persoon mag u één koffer/reistas (van max. 80 x 50 x 35 cm en max. 20 kg) meenemen en daarnaast één stuks handbagage (van max. 60 x 35 x 15 cm en max. 5 kg), die volledig onder uw stoel of bovenin het bagagerek moet passen. Uw chauffeur kan, omwille van veiligheidsredenen, besluiten om te grote of niet passende handbagage in het laadruim te plaatsen. U dient altijd over een geldig reisdocument (paspoort / identiteitsbewijs) te beschikken tijdens uw reis. Een rijbewijs is geen geldig reisdocument. Uw paspoort, medicijnen en waardevolle spullen dient u in uw handbagage te houden en niet uit het oog te verliezen. Vergeet u niet om kofferlabels aan al uw bagage te bevestigen. Beschikt u zelf niet over kofferlabels, dan kunt u deze aan de chauffeur vragen. Bagage, die zich gedurende de nacht in de onbeheerde bus bevindt, is niet verzekerd. Op de overstapplaatsen bent u er zelf verantwoordelijk voor, dat u uw bagage in de juiste touringcar zet. Wij raden u aan een reisverzekering af te sluiten voor evt. schade, verlies of diefstal van uw bagage. Indien tijdens de reis een dergelijk geval zich voordoet, dan bent u verplicht en zelf verantwoordelijk voor aangifte bij politie en reisverzekering. Doet u geen aangifte op moment van constatering, dan bestaat het risico dat uw verzekeringsmaatschappij uw declaratie niet meer in behandeling neemt en niet overgaat tot vergoeding.

Medicijnen en Opiumwet
Natuurlijk zorgt u ervoor dat u voldoende medicijnen voor de gehele vakantie bij u heeft. Toch raden wij u aan een kopie van uw recept voor deze medicijnen mee te nemen, zodat u bij verlies of diefstal van uw medicijnen over het juiste recept beschikt om nieuwe aan te schaffen. Neemt u uw medicijnen altijd mee in uw handbagage! Reizigers die geneesmiddelen meenemen die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, ADHD-middelen en sterke pijnstillers), moeten voor deze geneesmiddelen naar bepaalde bestemmingen een Engelstalige medische verklaring meenemen. Het reizen met deze geneesmiddelen zonder verklaring kan strafbaar zijn. Op www.hetcak.nl is te lezen welke geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen en hoe de eventuele verklaring kan worden aangevraagd.

Hotel 
Effeweg.nl reserveert voor u goed verzorgde hotels. De kamers zijn netjes en altijd met eigen badkamer met bad/ douche en toilet. Op onze website vindt u per reis een uitgebreide hotelbeschrijving met belangrijke informatie als de aanwezigheid van een lift, maar natuurlijk ook de wifi. Houdt er rekening mee dat de hotelstandaard in het buitenland kan afwijken van de standaard die u in Nederland gewend bent. Kleine kamers in bv. Italië zijn eerder regel dan uitzondering. Ook het eten kan in bepaalde landen anders zijn dan bij u thuis. Maar dat is ook weer de charme van het land waar u graag kennis mee wilt maken. Voor een aantal busreizen zal op het moment van boeking uw verblijfplaats(en) nog niet bekend zijn. U wordt ongeveer een week voor vertrek middels de reispapieren op de hoogte gesteld van het hotel waar u zult verblijven. Effeweg.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om een ander hotel van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden. Indien mogelijk wordt u hiervan voorafgaand aan busde reis op de hoogte gesteld.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw accommodatie ten tijde van uw verblijf. Eventuele schade of verlies van objecten of inventaris valt onder uw eigen verantwoordelijkheid, ongeacht of de schade of diefstal door uzelf of derden is veroorzaakt. Eventuele kosten die hieruit vloeien kunnen op u verhaald worden.

Prefenties
U kunt bij uw boeking uw voorkeuren of wensen aangeven met betrekking tot de accommodatie. Deze preferenties worden door Effeweg.nl doorgegeven aan de hotelier. Een preferentie is nooit gegarandeerd. Effeweg.nl is hierin ook afhankelijk van derden.

1-, 3- en 4-persoonskamers
De vraag naar eenpersoonskamers is groter dan het aanbod. Helaas worden voor eenpersoonskamers soms kleinere kamers van mindere kwaliteit aangeboden, met minder faciliteiten en minder gunstig gelegen. Effeweg.nl heeft geen invloed op de indeling hiervan. Voor het gebruik van een eenpersoonskamer berekent de hotelier meestal een toeslag, aangezien hij over het algemeen dezelfde vaste kosten (bijvoorbeeld schoonmaak- en elektriciteitkosten) heeft als bij een tweepersoonskamer.  Wij maken met de hotelier afspraken over deze toeslag en berekenen deze aan u als gast door.
Boekt u een drie- of vierpersoonskamer, dan is het verblijf meestal in een tweepersoonskamer, waar een bed is bijgeplaatst. Dit bed is vaak van mindere kwaliteit en de loop- en leefruimte in de kamer wordt hierdoor beperkter.

Diëten
Indien u een dieet heeft, dient u dit bij boeking aan ons door te geven. Wij zullen dit dan kenbaar maken bij het hotel. Het betreft hier altijd een preferentie, garanties kunnen wij niet geven. Effeweg.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de uitvoering van uw dieetwensen. Evt. extra kosten dient u ter plaatse te voldoen.

Vertrekgarantie
Wij proberen de doorgang van zoveel mogelijk reizen te garanderen. Daarom wordt er op onze website in een vroegtijdig stadium aangegeven welke vertrekdata vertrekgarantie hebben. In nagenoeg alle gevallen betekent dit dat het vertrek van de genoemde reis gegarandeerd is. In uitzonderlijke gevallen kan het echter voorkomen dat de reis alsnog geannuleerd moet worden. Bijvoorbeeld vanwege de annulering van een groot aantal reizigers waardoor het resterende aantal deelnemers ver onder het minimum aantal deelnemers ligt. Een vertrekgarantie kan ook vervallen, wanneer het reisadvies wordt aangepast naar oranje of rood.

Minimum aantal deelnemers 
Het minimum aantal deelnemers is 25 per reis (onder voorbehoud van annuleringen en wijzigingen i.v.m. covid-19). Wij behouden ons het recht voor de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. U wordt hiervan uiterlijk 1 week voor vertrek op de hoogte gesteld. Bij annulering van onze zijde wordt u een alternatief aangeboden. Dezelfde reis op een andere vertrekdatum, dan wel een andere bestemming op dezelfde vertrekdatum. Kunt of wilt u geen gebruik maken van het door Effeweg.nl aangeboden alternatief, dan worden de door u betaalde reisgelden volledig teruggestort.

Optionele excursies, voordeelpakket
Tijdens de reis kunt u deelnemen aan het dagprogramma. Deelname aan een aantal excursies, dagtochten wordt voorafgaand aan de reis al bij boeking gevraagd. Deze excursies staan op de pagina vermeld bij toeslagen. Het betreffen vaak excursies welke voor grote groepen voorafgaand aan de reis door Effeweg.nl aangemeld dienen te worden. U ontvangt op uw bevestiging/factuur de gegevens van de vooraf geboekte excursies en betaalt hiervoor voorafgaand aan de reis aan Effeweg.nl. Tijdens de reis kunt u vaak ook nog een aantal extra excursies maken. Deze excursies dienen ter plaatse contant te worden betaald. Optionele excursies zijn vrijblijvend en niet verplicht.

Entreegelden
Entreegelden zijn exclusief, tenzij anders vermeld op de pagina van de desbetreffende reis. Onder entreegelden wordt niet het busvervoer verstaan. Wel entreegeld van een museum, een lokale gids, een boottocht, kasteel etc. In uw reispapieren vindt u een aantal indicatietarieven van entreegelden ter plaatse. U bepaalt zelf of u wilt deelnemen aan een excursie, waarvoor entreegelden gelden.

Lokale gidsen
Onze ervaren chauffeurs zijn op veel Europese bestemmingen geweest en weten veel. Maar een lokale gids kan u net iets meer vertellen over alle ins en outs op uw reisbestemming. Bij veel reizen maken wij daarom gebruik van lokale gidsen. Deze kunnen inclusief zijn bij de reissom, maar in veel gevallen kunt u ook een stadstour of –wandeling optioneel reserveren. Indien mogelijk, proberen wij een Nederlands sprekende gids te reserveren. Helaas zijn deze niet overal beschikbaar en reserveren wij een Duits- of Engels sprekende gids. In een aantal landen is Effeweg.nl ook verplicht een lokale gids in te huren om uitleg te mogen geven over lokale bezienswaardigheden.

Prijzen
De genoemde prijzen zijn exclusief reserveringskosten (€ 27,50 per boeking), calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking tm 9 personen), consumentenbijdrage SGR (€ 5,- per boeking) op basis van bezetting in een 2-persoonskamer tenzij anders vermeld. Alle gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud. Gedurende het seizoen kunnen de prijzen fluctueren. De fluctuerende prijzen zijn gebaseerd op basis van vraag en aanbod. Het kan voorkomen dat reizen kort voor vertrek goedkoper worden aangeboden in de nieuwsbrief, advertenties en op de website dan eerder gepubliceerd in de brochure. Om het minimum aantal deelnemers te behalen en zo de reis toch te kunnen uitvoeren, kan Effeweg.nl een prijsverlaging doorvoeren kort voor vertrek. Er zal geen restitutie van het verschil in prijs plaatsvinden voor reeds eerder gemaakte boekingen hoe vervelend dit ook kan zijn. Prijzen kunnen ook naar boven worden aangepast wanneer Effeweg.nl bijvoorbeeld extra hotelkamers duurder moet inkopen, vanwege een veelgevraagde reisdatum. Het kan voorkomen dat reizigers voor eenzelfde reis verschillende reissommen hebben betaald.

Vervoerskosten
Conform de ANVR-Consumentenvoorwaarden, behoudt Effeweg.nl zich het recht voor de reissom te verhogen (of een toeslag door de voeren) in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (brandstofkosten), de verschuldigde belastingen of heffingen. 

Reserveren 
U kunt voor het arrangement van uw keuze telefonisch of middels internet reserveren bij Effeweg.nl. Een aanbetaling bij Effeweg.nl is niet verplicht. De reserveringskosten bedragen € 25,- per boeking. Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd boekt, vormt u een party. Het adres van de hoofdboeker fungeert dan als correspondentieadres en deze ontvangt dan ook de boekingsbevestiging. Tevens is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor de hele betaling. Op het moment dat u telefonisch of via internet uw gegevens doorgegeven heeft, beschouwen wij dit direct als een definitieve reservering. Bij wijzigingen en annuleringen hanteren wij dan ook de ANVR voorwaarden. Na reservering ontvangt u een bevestiging van de boeking, waarop het gereserveerde staat vermeld inclusief de reissom. Het is niet verplicht om een aanbetaling te doen. Het volledige bedrag moet uiterlijk 6 weken voor vertrek op onze rekening staan bijgeschreven. Voor eventuele wijzigingen binnen uw boeking dient u € 10,- wijzigingskosten per boeking te betalen. In het geval de hoofdboeker jonger is dan 18 jaar, dient de ouder of voogd schriftelijk toestemming te verlenen aan Effeweg.nl alvorens de boeking kan worden bevestigd.

Last-minute boeking en aanvraagboeking
Een last-minute boeking voor busreizen, die binnen 3 weken voor vertrek geboekt wordt, is altijd een aanvraagboeking (voor vlieg-busreizen en cruises gelden andere voorwaarden). Een aanvraagboeking is een opdracht door de reiziger aan de reisonderneming om een reis te reserveren die niet (of niet in zijn geheel) voorradig is en waarvan nog niet duidelijk is of deze beschikbaar komt. De reiziger is aan de opdracht gebonden, tenzij de reis niet beschikbaar komt dan wel beschikbaar komt, maar tegen een hogere prijs. De reiziger kan, als de reis beschikbaar komt tegen een hogere prijs, de reisorganisator niet houden aan de prijs van de aanvraag. Binnen de looptijd van de aanvraag is opzegging van een aanvraagboeking alleen mogelijk tegen betaling van annuleringskosten. Bij een aanvraagboeking is de opstapplaats ook altijd op aanvraag.

Annulering busreizen door de reiziger
1.1 Standaard annuleringskosten busreizen
Indien een overeenkomst, of een deel hiervan, wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en SGR-bijdragen de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling (15% van de reissom);
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. “cruisereizen”.

Annulering vlieg-busreizen door de reiziger
1.2 Standaard annuleringskosten vlieg-busreizen
Indien een overeenkomst, of een deel hiervan, wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en SGR-bijdragen de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

- bij annulering tot de 56ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 20% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 56ste kalenderdag (inclusief) tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag of later: 100% van de totale reissom.

De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. “cruisereizen”.

2. Deelannulering

 • Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
 • Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
 • Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
 • Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

3. Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie
Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

4. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

5. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden).

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Het kan voorkomen dat wij op basis van de annuleringsbepalingen van onze leveranciers (bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij, accommodatie, treinmaatschappij, bezienswaardigheid, gids, etc.) af moeten wijken van bovenstaande bepalingen.

Cadeaubon/Reischeque van Effeweg.nl
Als u een uitgegegeven Effeweg.nl cadeaubon of/en reischeque heeft wordt dit als betaalmiddel geaccepteerd door Effeweg.nl. Wijzigingen in de vermelde voorwaarden maken de cadeaubon/reischeque ongeldig. De uitgegeven cadeaubon/reischeque is persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor contact geld. Alle bonnen dienen binnen 2 jaar na uitgifte verzilverd te worden.

Verzekeringen
Wij raden u aan om altijd goed verzekerd op reis te gaan. Een ongelukje zit (helaas) in een klein hoekje, kosten kunnen snel oplopen. Effeweg.nl biedt u een reis- en ongevallenverzekering van a.s.r. verzekeringen. Met 24-uurs hulp, wel zo prettig. Het kan zijn dat u een doorlopende reis- en of annuleringsverzekering heeft. Controleert u dan goed uw polisvoorwaarden. Effeweg.nl adviseert u ook een annuleringsverzekering af te sluiten. In geval van annulering beoordeelt de verzekeringsmaatschappij of de annuleringskosten van de touroperator worden vergoed en aan u worden uitgekeerd. Denkt u aan uw pasje of polisblad mee te nemen tijdens de reis. Tip: vraag de EHIC kaart aan bij uw verzekeringsmaatschappij. www.ehic.nl

EHIC
Wij adviseren u een Europese gezondheidskaart, EHIC aan te vragen. Ze zorgpas geeft toegang tot medisch noodzakelijke zorg in 34 landen binnen het publieke ziektekostenstelsel. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.ehic.nl

Grens-/Reisdocumenten en visa
U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten. U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart en voor bepaalde reizen moet uw paspoort nog 3 of 6 maanden na thuiskomst geldig zijn; let hier goed op! Hou ook rekening met landen waar u doorheen reist of eventueel op excursie gaat. Heeft u geen Nederlands reisdocument, dan dient u zelf bij de desbetreffende instanties te informeren of uw buitenlandse document een geldig reisdocument is voor het land van bestemming. Zorgt u ervoor dat u uw grensdocumenten in uw handbagage heeft? Een rijbewijs of kopie is geen geldig reisdocument! Visumplicht Rusland: voor reizen naar Rusland geldt normaal gesproken een visumplicht. De procedure voor het verkrijgen van uw visum zal Effeweg.nl zoveel mogelijk voor u uit handen nemen, waarover wij u na uw boeking over zullen informeren. Uw paspoort dient nog minimaal 6 maanden geldig te zijn na thuiskomst en twee blanco pagina’s naast elkaar te bevatten

Kopie paspoort/identiteitskaart
Wij adviseren u naast uw geldige paspoort of identiteitskaart een kopie van uw reisdocument mee te nemen op reis en een kopie achter te laten bij de thuisblijvers.

Covid inreisbeperkingen & richtlijnen
Naast geldige reisdocumenten, hebben landen inmiddels ook verplichte inreisvoorwaarden opgesteld in relatie tot Covid-19. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de reizigers om er zorg voor te dragen dat op het moment van vertrek als tijdens de gehele reis, volledig voldaan kan worden aan de gestelde inreis-voorwaarden en Covid-19 richtlijnen van de te bezoeken bestemming(en). Effeweg.nl is hiervoor niet aansprakelijk. Wij raden u tevens aan om kort voor vertrek het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed door te nemen. U vindt de meest actuele informatie per land  op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

Wordt u tijdens de reis ziek, dan valt dit onder de persoonlijke risicosfeer. Blijkt tijdens de reis dat u positief test op Covid, dan dient u zicht te houden aan de coronaregels ter plaatse. Als er een testplicht of isolatieplicht geldt dan dient u zich daar aan te houden. U wordt bij een positieve test gescheiden van de groep (indien mogelijk), ook al gelden in het land van bestemmingsland geen covid-maatregelen meer. U kunt dan niet langer deelnemen aan de (groeps)reis. Hoe vervelend ook voor u, wij hebben als touroperator ook de zorgplicht naar de overige deelnemers in de groep. Als touroperator kunnen wij de reis (blijven) uitvoeren voor de groep. Alleen u kunt niet deelnemen aan de reis door een omstandigheid die voor eigen rekening en risico komt.

Indien u positief op Covid-19 test, wordt u gescheiden van de groep. We volgen dan de covid-regels van het bestemmingsland. Uiteraard begeleiden wij u, voor zover mogelijk, met het verlengen van uw verblijf en de terugkeer naar Nederland. Het kan zijn, dat u na een aantal dagen quarantaine, en indien, klachtenvrij de terugreis met de groep kunt aanvaarden. Heeft u een rondreis of overschrijdt de quarantaine de reisduur, dan bespreken wij met u de mogelijkheden wanneer en hoe u de terugreis kunt aanvaarden. De kosten zijn voor eigen rekening en risico.

Omdat ziek worden tijdens de reis valt onder de persoonlijke risicosfeer, worden uw kosten niet vergoed door de touroperator. Het is verstandig om bij uw reisverzekering na te vragen, welke en hoeveel kosten vergoed worden indien uw reis wordt aangepast, dan wel verlengd doordat u in quarantaine moet.

Minderjarig en op reis
Er geldt geen leeftijdsbeperking voor onze reizen. Reist u met, of als minderjarig kind (tot 18 jaar) naar het buitenland dan zijn er extra regels en vaak uitgebreide controles aan de grenzen. Wij adviseren u om u hier goed over in te lezen en de juiste grensdocumenten mee te nemen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Jongeren t/m 17 jaar die zonder begeleiding van een volwassene reizen, dienen in het bezit te zijn van een verklaring ondertekend door hun ouders/verzorgers. Uitzondering op deze regel zijn de reizen naar Engeland, Ierland en Schotland. Hierbij mogen jongeren t/m 17 jaar enkel reizen onder begeleiding van een volwassene. Dit in verband met de strenge douane formaliteiten bij de overtocht per boot en trein. Effeweg.nl en haar chauffeurs zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het begeleiden van een minderjarige tijdens de reis. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouder/ verzorger. Op de website www.kinderontvoering.org kunt u informatie vinden en het 'toestemming reizen formulier'dat op u van toepassing is downloaden.

Reispapieren
Wanneer uw betaling bij ons binnen is, ontvangt u ongeveer 5 dagen voor vertrek uw reispapieren met de DEFINITIEVE vertrektijd, adres accommodatie, vouchers extra reserveringen en verzekeringen, indicatie excursie-tarieven, informatie thuisblijvers en noodnummer Effeweg.nl. U ontvangt de reispapieren per e-mail van ons. Mocht u de reispapieren per post willen ontvangen, dan zijn de kosten hiervoor € 5,00 per verzending.

Onvolkomenheden, opmerking of klacht
Wij doen ons uiterste best om uw vakantie probleemloos te laten verlopen. Heeft u tijdens uw reis een opmerking of klacht, maak deze dan direct kenbaar bij de accommodatie, uw chauffeur of reisleider. Zij proberen dit dan meteen voor u op te lossen. Als uw klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost, neemt u dan direct contact op met ons hoofdkantoor,  telefoonnummer +31 (0)88 - 10 30 800. Wij zullen proberen te bemiddelen, zodat u onbezorgd van uw vakantie kunt genieten.
Is uw reis toch niet naar wens verlopen en zijn eventuele problemen ter plaatse niet opgelost? Dan kunt u tot twee maanden na thuiskomst hiervan schriftelijk melding bij ons maken. Wij beantwoorden uw reacties na afloop van de reis en proberen samen met u een oplossing te vinden. U kunt uw reactie sturen via het meldingsformulier.

Excursies/Overmacht 
Het weer kan slecht zijn, de weg geblokkeerd, of andere redenen kunnen er de oorzaak van zijn dat wij genoodzaakt zijn een excursie ter plaatse te annuleren of het programma te wijzigen. U kunt er echter zeker van zijn dat wij in dat geval ons uiterste best doen u een alternatief en zo optimaal mogelijk programma aan te bieden.

Voor- en naseizoen
In het voor- en naseizoen kan het voorkomen dat niet alle excursies (volledig) uitgevoerd kunnen worden. Soms zijn deze gesloten, niet in gebruik of niet bereikbaar. Uw chauffeur zal proberen een passend alternatief aan te bieden. Ook dient u er rekening mee te houden dat in de hotels en de plaatsen waar u verblijft bepaalde faciliteiten niet beschikbaar zijn en dat winkels, bars, restaurants, e.d. gesloten zijn.

Voorbehoud
Wij houden ons het recht voor een excursie te annuleren bij onvoldoende deelname, u in een ander hotel van dezelfde categorie onder te brengen en een wijziging aan te brengen in het reisplan als daartoe aanleiding is. Tevens kan een afgegeven vertrekgarantie door omstandigheden worden ingetrokken.

Vlieg-busreizen
Effeweg.nl heeft haar aanbod bus-vliegreizen sterk uitgebreid. Heerlijk comfortabel en ontspannen aankomen op uw bestemming. Bij aankomst wordt u van harte welkom geheten door onze lokale Nederlands sprekende reisleiding. Op een groot aantal bestemmingen staat zelfs uw Nederlandse chauffeur, tevens reisleider met zijn eigen Nederlandse touringcar u op te wachten om u een onvergetelijke reis te bezorgen.

Namen vliegticket
Namen op uw vliegticket dienen volledig gelijk te zijn aan de gegevens op uw paspoort of identiteitskaart! Dit geldt voor uw achternaam en
eerste volledige voornaam. Geeft u bij boeking daarom de correcte gegevens door:

Belangrijk:
* 1e voornaam , dus geen voorletters
* 1e voornaam volgens paspoort. Dit kan dus afwijken van de roepnaam!
* Dames die ‘ echtgenote van’ (vermelding ev.) in het paspoort hebben dienen alleen hun meisjesachternaam door te geven.
Eventuele kosten die ontstaan wanneer wij een nieuw vliegticket moeten aanvragen i.v.m. foutief aangeleverde namen, worden volledig aan u doorberekend.

Vluchten, inchecken en bagage
Effeweg.nl vliegt met verschillende airlines als Transavia, Norwegian en Emirates. Elk met hun eigen voorwaarden. Wanneer u bij Effeweg.nl een vlieg-bus reis boekt, zijn de Algemene Vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing. Bij boeking stemt u automatisch in met de Algemene Vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. In de reispapieren staan de definitieve vluchttijden (in lokale tijd) en vluchtnummers vermeld. Vertrektijden en/of vlucht(route) kunnen tot op de dag van vertrek wijzigen. Dit geldt zowel voor heen- als retourvluchten. Van wijzigingen na het versturen van de tickets wordt u door ons telefonisch of per email geïnformeerd. Vanaf de dag voor vertrek adviseren wij u de website van de luchtvaartmaatschappij van vertrek in de gaten te houden voor eventuele wijzigingen op het laatste moment. Wij raden u aan om voor vertrek naar de luchthaven de vertrektijden te controleren op de website van de desbetreffende luchthaven en/of luchtvaartmaatschappij. Wijzigingen die zich voordoen in de retourvlucht, nadat men op reis is vertrokken, worden telefonisch, via de reisleiding/lokale agent op de bestemming gecommuniceerd.

Online inchecken
Het verschilt per luchtvaartmaatschappij of online inchecken mogelijk is. In de reispapieren staat duidelijk vermeld of het mogelijk is. Het is
altijd mogelijk om ook op de luchthaven in te checken.

Melden op de luchthaven
De reiziger dient zich minimaal 3 uur voor de in uw reispapieren vermelde vertrektijd bij de incheckbalie op de betreffende luchthaven te melden. U bent ten allen tijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de luchthaven. Houdt rekening met oa. file, tijd om te parkeren en drukte op de luchthaven. Indien u uw vlucht mist, dient er direct contact te worden opgenomen met Effeweg.nl om het probleem op te lossen.
Er zal dan samen met u gekeken worden naar de mogelijke oplossingen. Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de reiziger.

Vertragingen
Door (extreme) weersomstandigheden, stakingen en overmacht (zoals o.a. (natuur)rampen of het sluiten van het luchtruim door de overheid), kunnen vertragingen en/of annuleringen van vluchten ontstaan. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis en eventueel tot extra kosten leiden. De luchtvaartmaatschappij zal in zo’n geval handelen volgens de geldende regels. Effeweg.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele
hieruit voortvloeiende kosten en gevolgen.

Bagagevrijdom vliegreizen
Voor de bagagevrijdom verwijzen wij u naar de reisinformatie in onze brochure, op onze website of de website van de luchtvaartmaatschappij. In uw reispapieren staan de definitieve voorwaarden nogmaals vermeld. Bij diverse luchtvaartmaatschappijen geldt dat u dient bij te betalen als u meer bagage dan uitsluitend uw handbagage (maximaal 1 stuk per persoon) wenst mee te nemen. Raadpleeg daarom altijd goed de informatie m.b.t. de toegestane hand- en ruimbagage en de bijbehorende voorwaar-den (gewicht en afmetingen). Het bijboeken van (extra) bagage kan over het algemeen geschieden via onze Effeweg.nl. Indien dit via Effeweg.nl mogelijk is, dan wordt daarvan melding gemaakt tijdens de boeking. Anders dient u de ruimbagage bij te boeken via de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Let op: i.v.m. verscherpte veiligheidsreglementen in het luchtvaartver-keer raden wij u aan om op de website van de luchtvaartmaatschappij waar u mee vliegt goed te controleren wat u mee mag nemen op uw vlucht, welke hoeveelheden, etc.

Luchthaven in Nederland
Onze vliegreizen vertrekken vanaf Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport of Rotterdam the Hague Airport. Per reis vermelden wij vanaf welke luchthaven u vertrekt. Hiervoor verwijzen wij u naar de reisinformatie in deze brochure of op onze website. Het vervoer van en naar de luchthaven in Nederland is niet bij de reissom inbegrepen. U dient op eigen gelegenheid naar de vertrekluchthaven te reizen.

Maaltijden tijdens vluchten
Tijdens vluchten worden niet standaard gratis maaltijden en drankjes geserveerd. U kunt deze dan meestal wel aan boord kopen. Bij sommige vluchten krijgt u, afhankelijk van de reisduur, een snack of een maaltijd aangeboden. Over het algemeen kunt u ervan uitgaan dat u tijdens vluchten van minder dan 6 uur geen maaltijd of snack aangeboden krijgt. Voor meer informatie over de verzorging aan boord verwijzen wij u naar de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Reisduur vliegreizen
De reisduur wordt altijd vermeld in hele dagen, waarbij de vertrek- en aankomstdag ook als hele dag worden geteld. De mogelijkheid bestaat hierdoor dat bij een achtdaagse reis met vertrek aan het eind van de dag en een terugreis in de ochtend de feitelijke verblijfsduur ter plaatse zes dagen is. Voor vervoersonderdelen van de reis worden de vertrek- en aankomsttijden vermeld in de reispapieren, die in beginsel definitief zijn. Tijden bekend bij boeking zijn te allen tijde onder voorbehoud van wijzi-ging; er kunnen dan ook geen rechten aan deze tijden ontleend worden.

Reisadviezen, gezondheid en vaccinaties
Actuele reisadviezen over bestemmingen als gevolg van calamiteiten worden vermeld op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken, www.minbuza.nl. Voor reizen naar het buitenland adviseert Effeweg.nl u de betrokken instanties, GGD en/of uw huisarts, te raadplegen over eventueel noodzakelijke vaccinaties.

Medicijnen en Opiumwet
Natuurlijk zorgt u ervoor dat u voldoende medicijnen voor de gehele vakantie bij u heeft. Toch raden wij u aan een kopie van uw recept voor deze medicijnen mee te nemen, zodat u bij verlies of diefstal van uw medicijnen over het juiste recept beschikt om nieuwe aan te schaffen. Neemt u uw medicijnen altijd mee in uw handbagage! Reizigers die geneesmiddelen meenemen die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, ADHD-middelen en sterke pijnstillers), moeten voor deze geneesmiddelen naar bepaalde bestemmingen een Engelstalige medische verklaring meenemen. Het reizen met deze geneesmiddelen zonder verklaring kan strafbaar zijn. Op www.hetcak.nl is te lezen welke geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen en hoe de eventuele verklaring kan worden aangevraagd.

‘s Lands wijs, 's lands eer
Een vakantie in het buitenland betekent kennis maken met andere mensen en gewoonten, een andere cultuur en een andere keuken. Dit houdt in dat het altijd anders is dan thuis. Dit is natuurlijk één van de aantrekkelijke kanten van een vakantie, maar het is ook een aspect om met uw vakantieverwachtingen rekening te houden.

Fooien
Op diverse vakantiebestemmingen is het een normaal gebruik, een verwachting en soms zelfs verplicht om fooi te geven. In sommige landen is dit namelijk in het beloningssysteem van werknemers meegenomen. Tijdens de meeste rondreizen zal er door de reisleider/lokale agent een fooienpot worden voorgesteld, waarvan de hoogte gebaseerd is op normale richtlijnen (niet te hoog/te laag) en de duur van de reis. Deze is bestemd voor bijvoorbeeld de chauffeur, bagagejongen, kamermeisjes, reisleider en lokale gids(en). Het is uiteindelijk natuurlijk volledig aan u of u hieraan deel wilt nemen.

Effeweg.nl touringcar, lokale touringcar, lokale gidsen
Uniek bij Effeweg.nl is dat wij op een groot aantal vliegreizen gebruik maken van onze eigen Effeweg.nl touringcars. Per reis vermelden wij wanneer er gebruik wordt gemaakt van een eigen touringcar of lokale touringcar. De faciliteiten van lokale touringcars kunnen per reis en land verschillen. Onze ervaren chauffeurs zijn op veel Europese bestemmin-gen geweest en weten veel. Maar een lokale gids kan u net iets meer vertellen over alle ins en outs op uw reisbestemming. Bij veel reizen maken wij daarom gebruik van lokale gidsen. Deze kunnen inclusief zijn bij de reissom, maar in veel gevallen kunt u ook een stadstour of -wandeling optioneel reserveren. Indien mogelijk, proberen wij een Nederlands sprekende gids te reserveren. Helaas zijn deze niet overal beschikbaar en reserveren wij een Duits- of Engels sprekende gids. In een aantal landen is Effeweg.nl ook verplicht een lokale gids in te huren om uitleg te mogen geven over lokale bezienswaardigheden.

Rolstoel en medische bagage (dient vooraf aangemeld te worden).
Verzoeken voor rolstoelbegeleiding, het meenemen van eigen (elektronische)rolstoelen, rollators, scootmobielen, zuurstof en/of medische bagage moeten ruim voor vertrek bij Effeweg.nl worden aangemeld. Voor aanvragen over (elektronische)rolstoelen en scootmobielen dienen wij te beschikken over afmetingen (lengte x breedte x hoogte), gewicht en of het een droge/natte accu/batterij betreft.
Daarnaast dient ook het soort assistentie te worden aangegeven, waarbij u dient te kiezen uit 3 soorten:
1. WCHR = passagier kan kleine afstanden lopen
2. WCHS = passagier kan kleine afstanden lopen, maar geen traplopen
3. WCHC = passagier is geheel immobiel

Indien er een aanvraag is voor zuurstof aan boord moet er ook een medische verklaring van een arts meegestuurd worden, waarin staat aangegeven hoeveel liter zuurstof u per minuut nodig heeft. Wij sturen dit door naar de luchtvaartmaatschappij. Zij zullen de kosten hiervoor berekenen die bij ons in uw boeking worden verwerkt. Bij medische bagage graag vermelden om wat voor soort medische bagage het gaat en hoeveel kilo het betreft. U dient te allen tijde te beschikken over een medische verklaring (in het Engels)

Better Holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT en Defence for Children-ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl.

Fouten voorbehouden
Ondanks dat de reizen op deze website, de teksen in onze brochure met de grootste zorg zijn samengesteld, kan het helaas voorkomen dat er fouten in de teksten en prijzen zijn ontstaan.

Informatie en boekingen 
Voor meer informatie en/of boekingen neemt u contact op met Effeweg.nl:
Telefonisch 088 - 10 30 800
Op werkdagen van 09:00 - 17:30 uur
Op zaterdagen van 10:00 - 16:00 uur
Of via internet www.effeweg.nl

Uw reisorganisator:
Viabus GmbH
Schützengasse 4
CH- 8001 Zürich
Switzerland
CH-020.4.069.053-1
CHE-223.999.894 MWST

Uw reisbemiddelaar in Nederland:
Effe Weg B.V.
Vestigingsadres: Vendelier 61-B, 3905 PD, Veenendaal

Telefoon: +31 (0)88 10 30 800
E-mail: info@effeweg.nl
Website: www.effeweg.nl

KvK-nummer: 05077081
Btw-identificatienummer: NL814069538B01

Bankgegevens:
Bank: Rabobank
IBAN rekeningnummer: NL71 RABO 0325 6913 12
BIC: RABONL2U

Telefoonnummer klantenservice 088 10 30 800
Openingstijden
ma. t/m vr. uur
zaterdag uur
Gedetailleerde gegevens
Postadres
Effe Weg
Vendelier 61-B
3905 PD Veenendaal
E-mail info@effeweg.nl
Tel. +31 (0)88 10 30 800
KvK 30060880
BTW nr. NL814069538B01
IBAN NL71 RABO 0325 6913 12
09:42:15 | 0,05 | effeweg | GCP-NMT-WEB-101 TourWeb © NetMatch