naar Homepagina
  1. Aanvullende voorwaarden Vlieg-busreizen

Aanvullende voorwaarden Vlieg-busreizen

Reisduur
De totale reisduur wordt altijd in hele dagen vermeld. De dag van vertrek en terugkomst worden beide meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden van de vluchten.

Minimum aantal deelnemers
Het minimum aantal deelnemers is 25 per reis. Wij behouden ons het recht voor de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. U wordt hiervan uiterlijk 1 week voor vertrek op de hoogte gesteld. Bij annulering van onze zijde wordt u een alternatief aangeboden. Dezelfde reis op een andere vertrekdatum, dan wel een andere bestemming op dezelfde vertrekdatum. Kunt of wilt u geen gebruik maken van het door Viabus GmbH aangeboden alternatief, dan worden de door u betaalde reisgelden volledig teruggestort.

Prijzen
De genoemde prijzen zijn exclusief reserveringskosten (€ 27,50 per boeking), Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking t/m 9 personen), consumentenbijdrage SGR (€ 5,- per persoon per boeking) en per persoon op basis van bezetting in een 2-persoonskamer, tenzij anders vermeld. De gepubliceerde reissom in de brochure is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie. De reissommen zoals vermeld op de website van Effeweg.nl zijn gebaseerd op de meest actuele prijzen. Viabus GmbH behoudt zich het recht voor de reissommen op de website aan te passen. Als gevolg van het fluid-pricing concept (prijswijzigingen ontstaan door bezettingen van vliegtuigen, accommodaties of tijdstip van boeken t.o.v. de vertrekdatum), kan het voorkomen dat reizigers voor dezelfde reis een verschillende reissom hebben betaald. Viabus GmbH is nooit verplicht het verschil in reissommen te restitueren. In het geval dat er een fout is opgetreden in de vermelding van de reissom/prijs in onze brochure of op onze website, de reisovereenkomst of in andere uitingen, bestaat er geen verplichting voor Viabus GmbH om u de reis/dienst te leveren voor de incorrecte reissom/prijs. Viabus GmbH zal de incorrecte prijs, van zowel geadverteerde als bevestigde reissommen/prijzen, corrigeren zodra we deze ontdekt hebben.

Brandstofheffing/toeslagen
Conform de ANVR-Reisvoorwaarden, behoudt Viabus GmbH zich het recht voor de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), de verschuldigde belastingen of heffingen.

Mindervaliden
U bent verplicht bij boeking alle bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis over uw eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door u aangemelde groep reizigers, te melden. Als u in uw informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat u en uw eventuele reisgenoten door of namens Viabus GmbH van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan u in rekening gebracht. Wanneer u een rolstoel of rollator wilt meenemen, bent u verplicht deze bij boeking door te geven, zodat wij dit door kunnen geven aan de luchtvaartmaatschappij. Hulpmiddelen dienen inklapbaar te zijn en soms gelden er maximum afmetingen en/of gewicht. 
U dient er rekening mee te houden dat tijdens de excursies bepaalde locaties niet of moeilijk te bereiken zijn met een rolstoel of rollator, niet alle hotels 'rolstoelvriendelijk' zijn en dat vlieg-busreizen vaak niet, of minder, geschikt zijn.

Preferenties
Indien u bij boeking een voorkeur (preferentie) opgeeft met betrekking tot uw reis of verblijf (zoals bijvoorbeeld kamers naast elkaar of kamers zo laag mogelijk) dan zullen wij proberen dit te verwezenlijken. Wij kunnen u echter nooit garanderen dat uw voorkeur gehonoreerd wordt, omdat wij afhankelijk zijn van de uiteindelijke dienstverlener, zoals bijvoorbeeld een hotelier.

Diëten
Indien u een dieet heeft, dient u dit bij boeking kenbaar te maken. Wij kunnen niet garanderen dat uw dieetwensen altijd correct worden uitgevoerd, maar wij zullen daar wel ons uiterste best voor doen. Eventuele extra kosten voor uw dieet dient u ter plaatse te voldoen. Bespreekt u uw wensen ook met uw reisleider; hij zal u met raad en daad terzijde staan. Wij kunnen nooit garanderen dat glutenvrije of lactosediëten mogelijk zijn. 

Annulering door de reiziger
1. Standaard annuleringskosten
Indien u de reisovereenkomst annuleert, zal Viabus GmbH u naast de verschuldigde reserveringskosten en eventuele verzekeringspremies de volgende annuleringskosten in rekening brengen: 

- bij annulering tot de 56ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 20% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 56ste kalenderdag (inclusief) tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag of later: 100% van de totale reissom.

De hoofdboeker/aanmelder heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen, tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Er geldt geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek.

2. Deelannulering
a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Aan de overblijvende reiziger(s) zal Viabus GmbH een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en op dezelfde reis doen.
c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
d. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

3. Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie 
Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

4. Buiten kantooruren
Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de organisator op de eerstvolgende werkdag.

5. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden) van toepassing.

Vliegmaatschappijen
Viabus GmbH vliegt met verschillende vliegmaatschappijen zoals Transavia, Air Malta en Emirates, die eigen voorwaarden hebben. Wanneer u bij Effeweg.nl een vlieg-bus reis boekt, zijn de algemene vervoersvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing. Bij boeking stemt u automatisch in met deze algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

Boekingsbevestiging, reispapieren en tickets
Bij het boeken van een vlieg-busreis is het noodzakelijk om direct bij de boeking per passagier de volgende gegevens op te geven: 1e volledige voornaam volgens paspoort, achternaam volgens paspoort, geboortedatum en geslacht. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat de correcte gegevens worden doorgegeven. Nadat u uw vlieg-busreis geboekt heeft, ontvangt u - afhankelijk van of u telefonisch of via internet heeft geboekt en het tijdsbestek per post of e-mail - een boekingsbevestiging en aansluitend de factuur met het (nog) verschuldigde bedrag. Wij verzoeken u alle op de reisovereenkomst/factuur vermelde gegevens goed te controleren. Let vooral goed op de spelling van (voor)namen en geboortedata! Viabus GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Wijzigings- en/of annuleringskosten die voortvloeien uit fouten zijn geheel voor uw rekening. Neem daarom bij onjuistheden direct telefonisch contact op met Effeweg.nl. U ontvangt dan een nieuwe aangepaste boekingsbevestiging. Eventuele wijzigingen in een later stadium (kunnen) leiden tot extra kosten voor u.
Zodra de volledige betaling door Effeweg.nl is ontvangen, ontvangt u uiterlijk 1 week voor vertrek per post of e-mail de benodigde reisdocumenten, inclusief voucher(s) en tickets indien van toepassing. U dient op de hoogte te zijn van de inhoud van uw reispapieren en de inhoud daarvan goed te controleren op juistheid en volledigheid. Mocht u een onjuistheid aantreffen in uw reispapieren, dan dient u onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met Effeweg.nl.

Grens-/reisdocumenten en visa
U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten. U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart en voor bepaalde reizen moet uw paspoort nog 3 of 6 maanden na thuiskomst geldig zijn; let hier goed op! Hou ook rekening met landen waar u doorheen reist of eventueel op excursie gaat. Heeft u geen Nederlands reisdocument, dan dient u zelf bij de desbetreffende instanties te informeren of uw buitenlandse document een geldig reisdocument is voor het land van bestemming. Zorgt u ervoor dat u uw grensdocumenten in uw handbagage heeft? Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de websites van de Visumdienst (www.visumdienst.com) en CIBT (www.cibt.nl). Let op dat er andere eisen kunnen gelden voor personen die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit. 

Gezondheid en vaccinaties
Voor reizen naar het buitenland adviseren wij u de betrokken instanties, GGD en/of uw huisarts, te raadplegen over eventueel noodzakelijke vaccinaties.

Vluchttijden
Vluchttijden zijn altijd onder voorbehoud. In de reispapieren staan de definitieve vluchttijden (in lokale tijd) en vluchtnummers vermeld. Vertrektijden en/of vlucht(route) kunnen tot op de dag van vertrek wijzigingen. Dit geldt zowel voor heen- als retourvluchten. Van wijzigen na het versturen van de tickets wordt u door ons telefonisch of per e-mail geïnformeerd. Wij raden u aan om voor vertrek naar de luchthaven de vertrektijden te controleren op de website van de desbetreffende luchthaven en/of luchtvaartmaatschappij. Wijzigingen die zich voordoen in de retourvlucht, nadat u op reis bent gegaan, worden telefonisch of via de reisleiding/lokale agent op de bestemming gecommuniceerd.

Online inchecken
Het verschilt per luchtvaartmaatschappij of online inchecken mogelijk is. In uw reispapieren staat dit duidelijk vermeld. Het is altijd mogelijk om op de luchthaven in te checken.

Melden op de luchthaven
U dient zich minimaal 3 uur voor de in uw reispapieren vermelde vertrektijd bij de incheckbalie op de betreffende luchthaven te melden. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de luchthaven. Indien u uw vlucht mist, dient u direct contact op te nemen met Effeweg.nl. Er zal dan samen met u gekeken worden naar een mogelijke oplossing. Eventuele bijkomende kosten zijn altijd voor eigen rekening.

Vertragingen
Door (extreme) weersomstandigheden, stakingen en overmacht (zoals o.a. (natuur)rampen of het sluiten van het luchtruim door de overheid), kunnen vertragingen en/of annuleringen van vluchten ontstaan. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis en eventueel tot extra kosten leiden. De luchtvaartmaatschappij zal in zo'n geval handelen volgens de geldende regels. Viabus GmbH is nooit aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende kosten en gevolgen.

Bagage
Voor de bagagevrijdom verwijzen wij u naar de reisinformatie in onze brochure, op onze website of de website van de luchtvaartmaatschappij. In uw reispapieren staan de definitieve voorwaarden nogmaals vermeld. Bij diverse luchtvaartmaatschappijen geldt dat u dient bij te betalen als u meer bagage dan uitsluitend uw handbagage (maximaal 1 stuk per persoon) wenst mee te nemen. Raadpleeg daarom altijd goed de informatie m.b.t. de toegestane hand- en ruimbagage en de bijbehorende voorwaarden (gewicht en afmetingen). Het bijboeken van (extra) bagage dient over het algemeen te geschieden via de websites van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Indien dit via Effeweg.nl mogelijk is, dan wordt daarvan melding gemaakt tijdens de boeking.
Let op: i.v.m. verscherpte veiligheidsreglementen in het luchtvaartverkeer raden wij u aan om op de website van de luchtvaartmaatschappij waar u mee vliegt goed te controleren wat u mee mag nemen op uw vlucht, welke hoeveelheden, etc.

Fooien
Op diverse vakantiebestemmingen is het een normaal gebruik, een verwachting en soms zelfs verplicht om fooi te geven. In sommige landen is dit namelijk in het beloningssysteem van werknemers meegenomen. Tijdens de meeste rondreizen zal er door de reisleider/lokale agent een fooienpot worden voorgesteld, waarvan de hoogte gebaseerd is op normale richtlijnen (niet te hoog/te laag) en de duur van de reis. Deze is bestemd voor bijvoorbeeld de chauffeur, bagagejongen, kamermeisjes, reisleider en lokale gids(en). Het is uiteindelijk natuurlijk volledig aan u of u hieraan deel wilt nemen.

Lokale touringcar
Op bijna al onze vlieg-busreizen maken wij gebruik van een lokale touringcar met een lokale chauffeur. De faciliteiten van lokale touringcars kunnen per reis en land verschillen.

Faciliteiten en beperkte openstelling 
In het voor- en naseizoen, de winterperiode en op zon- en feestdagen, kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten zoals (buiten)zwembaden, animatie, strand- en sportvoorzieningen, winkels, restaurants, cafés, musea en dergelijke, niet of slechts beperkt geopend zijn. Accommodaties kunnen voor bepaalde faciliteiten zoals airconditioning, wifi/internet en dergelijke, kosten in rekening brengen. Deze kosten dient u ter plaatse direct met de accommodatie af te rekenen. Viabus GmbH kan op beide hierboven beschreven zaken geen invloed uitoefenen en kan daarom ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of gemaakte kosten.

Voorbehoud
Wij behouden ons het recht voor om het reisplan van onze reizen of de algemene voorwaarden aan te passen als daartoe aanleiding is. Voor de meest actuele informatie over uw reis verwijzen wij u naar onze website www.effeweg.nl. Tevens kan een afgegeven vertrekgarantie door omstandigheden worden ingetrokken. De foto’s op onze website en in onze brochure zijn soms een sfeerimpressie van de bestemming. Viabus GmbH en/of Effeweg.nl kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door derden uitgegeven foto’s, folders en voorlichtingsmateriaal. Kennelijke fouten en vergissingen in deze brochure binden ons niet. 

Voor de Vlieg-busreizen gelden bovenstaande aanvullende voorwaarden. Tevens verwijzen wij u voor deze reizen ook naar de algemene voorwaarden, zie:
Algemene voorwaarden.

Copyright 
Copyright Effeweg.nl. Niets van de brochure of website van Effeweg.nl mag worden verveelvoudigd, overgenomen en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viabus GmbH en/of Effeweg.nl.

De content van de brochures en website van Effeweg.nl zijn met grote zorg samengesteld om (in redelijkheid) nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen.
Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet meer geheel correct is. Viabus GmbH​ is hiervoor niet aansprakelijk. De content (gegevens) op de website en andere uitingen hieraan gelieerd kunnen te allen tijde zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden zonder opgaaf van reden. Viabus GmbH​ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de brochure, website of promoties.
Telefoonnummer klantenservice 088 10 30 800
Openingstijden
ma. t/m vr. uur
zaterdag uur
Gedetailleerde gegevens
Postadres
Effe Weg
Vendelier 61-B
3905 PD Veenendaal
E-mail info@effeweg.nl
Tel. +31 (0)88 10 30 800
KvK 30060880
BTW NL 826428782 B01
IBAN NL71 RABO 0325 6913 12
11:55:45 | 0,08 | effeweg | GCP-NMT-WEB-102 TourWeb © NetMatch