telefoonnummer klantenservice 088 10 30 800
ma. t/m vr : 08:00 - 20:00 uur zaterdag : 08:30 - 17:00 uur
Naar 'mijn reis' omgeving
naar Homepagina
  1. Privacy & Disclaimer verklaring

Privacy & Disclaimer verklaring

Privacy verklaring
Effeweg.nl respecteert uw privacy. Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over het reisaanbod van Effeweg.nl. Door Effeweg.nl verzamelde gegevens zullen nimmer worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Evenmin worden uw gegevens verstrekt of openbaar gemaakt aan andere partijen dan Effeweg.nl, met als uitzondering geldend de partijen welke uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van uw geboekte reis. Door u verstrekte informatie zal met de uiterste zorg worden behandeld. Wanneer u uw gegevens aan Effe Weg B.V. verstrekt vallen uw gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Effe Weg B.V. is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), deze registratie kunt u inzien via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl onder nummer: m1612929.

We gebruiken Uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Deze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze websites.

Effeweg.nl gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Effeweg.nl zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar webdatabase verwijderen. Stuur hiervoor uw volledige naam, e-mail adres en adresgegeevens via ons contacformulier in waarbij u aangeeft uitgeschreven te willen worden.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of over deze site, neemt u dan aub. contact met ons op via ons contactformulier.


Disclaimer
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Effeweg.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door effeweg.nl gecreëerde site. Effeweg.nl wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Effeweg.nl geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door effeweg.nl uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Effeweg.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Effeweg.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Effeweg.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Effeweg.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.Copyright
Alle rechten berusten bij Effeweg.nl, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Effeweg.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.Organisatie
Effe Weg BV
Postbus 23
7710 AA Nieuwleusen
T +31 (0)529 - 46 96 67
F +31 (0)529 - 48 43 61
KvK 05077081

Telefoonnummer klantenservice 088 10 30 800
Openingstijden
ma. t/m vr. uur
zaterdag uur
Gedetailleerde gegevens
Postadres
Effe Weg B.V.
Den Hulst 134
7711 GT Nieuwleusen
E-mail info@effeweg.nl
Tel. +31 (0)88 10 30 800
KvK 05077081
BTW nr. NL814069538B01
IBAN NL71 RABO 0325 6913 12
10:38:21 | 0,23 | effeweg | NMT-WEB-118 TourWeb © NetMatch