naar Homepagina
 1. Informatie ANVR ‘Boekingsbevestiging

Informatie ANVR ‘Boekingsbevestiging

Wij zijn de organisator van de door uw bij ons geboekte en hierbij bevestigde pakketreis. Op deze pakketreis zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing en ook onze aanvullende voorwaarden. Als de reis is samengesteld uit reisdienstenvan verschillende dienstverleners zijn aanvullend ook de voorwaarden van die dienstverleners van toepassing, die echter geen afbreuk mogen doen aan de ANVR reisvoorwaarden of de wettelijke rechten. Als aanvullende voorwaarden gelden vermelden we dat expliciet.
U kunt de ANVR-Reisvoorwaarden vinden op www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf en onze aanvullende voorwaarden op www.effeweg.nl/reisvoorwaarden en op www.anvr.nl/touroperatorvoorwaarden.

Wij zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en dus is ook de garantieregeling van SGR van toepassing. Je kunt dit controleren op www.sgr.nl. Bij financieel onvermogen van ons en/of een dienstverlener die bij SGR is aangesloten, kun je -als en voor zover de regeling daarin voorziet- aanspraak maken op de garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling).

Wij zijn ook aangesloten bij het Calamiteitenfonds(CF) en dus is de garantieregeling van CF van toepassing. Je kunt dit controleren op www.calamiteitenfonds.nl. Bij een calamiteit kun je -als en voor zover de regeling daarin voorziet- aanspraak maken op de garantieregeling van het CF (www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling).

Op het vervoer dat wordt uitgevoerd door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de algemene voorwaarden van die vervoersmaatschappijen van toepassing. Deze voorwaarden heb je ontvangen, zijn te vinden op hun websites of te lezen op www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden.

Als het noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze reisovereenkomst geven wij jouw gegevens door aan de dienstverlener(s). Als je hier geen prijs op stelt, kun je dit aan ons doorgeven, maar dan zijn wij niet aansprakelijk als die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, omdat deze gegevens ontbreken.

Wettelijke informatie
De combinatie van reisdiensten die je wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kun je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om je terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden. Meer informatie over basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 vind je in de bijlage.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302
 • Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
 • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één handelaar.
 • De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
 • De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
 • De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan 20 dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst beëindigen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
 • Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de handelaar die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
 • De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beëindigingsvergoeding vóór het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis.
 • Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis beëindigen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding.
 • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen.
 • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding.
 • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
 • Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Wij hebben ons van bescherming bij insolventie voorzien bij de organisatie die vermeld staat in de boekingsbevestiging. Wanneer diensten door onze insolventie niet kunnen worden verleend, kunnen reizigers met deze organisatie contact opnemen.
Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet in het nationaal recht (zie www.anvr.nl/nationaalrecht.pdf).
Telefoonnummer klantenservice 088 10 30 800
Openingstijden
ma. t/m vr. uur
zaterdag uur
Gedetailleerde gegevens
Postadres
Effe Weg
Vendelier 61-B
3905 PD Veenendaal
E-mail info@effeweg.nl
Tel. +31 (0)88 10 30 800
KvK 30060880
BTW NL 826428782 B01
IBAN NL71 RABO 0325 6913 12
02:07:08 | 0,05 | effeweg | GCP-NMT-WEB-101 TourWeb © NetMatch