telefoonnummer klantenservice 088 10 30 800
ma. t/m vr : 08:00 - 20:00 uur zaterdag : 08:30 - 17:00 uur
Naar 'mijn reis' omgeving

Reisvoorwaarden

ANVR 
Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B - Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-Informatiebrochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. Klik hier om naar de ANVR-Consumentenvoorwaarden te gaan.

Annulering door de reiziger

1. Standaard annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling (15% van de reissom);
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. “cruisereizen”.

2. Deelannulering

 • Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
 • Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
 • Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
 • Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

3. Minder schade
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

4. Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie
Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

5. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

6. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden).

Stichting Garantiefonds Reisgelden 
Effe Weg B.V. (KvK nr. 05077081) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in dit programma onder de reisvoorwaarden gepubliceerde reizen vallen daarom binnen de garantieregeling van het calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De kosten voor het Calamiteitenfonds bedragen € 2,50 per 9 deelnemers en
zijn wij verplicht te heffen. Klik hier voor de volledige garantieregeling van het calamiteitenfonds.

Veiligheid vanuit Touringcarbedrijf
Effeweg.nl reist met luxe touringcars welke voorzien zijn van of het Keurmerk Touringcarbedrijf of beschikken over het ISO 9001:2008 veiligheidscertificaat. Dit houdt in dat er streng wordt toegezien op de kwaliteit en naleving van arbeids- en rusttijden. Dit biedt u de grootst mogelijke garantie op veilig, goed verzekerd (ook inzittenden) en comfortabel vervoer. De busreizen vanaf 7 dagen worden uitgevoerd met Comfort Class welke u iets meer beenruimte geven. De overige reizen worden uitgevoerd met Tourist Class touringcars. Per busreis staat dit duidelijk beschreven.

Zitplaatsen in de bus 
Het is niet mogelijk om een voorkeur door te geven, dan wel reservering te maken voor een bepaalde zitplaats in de touringcar, om welke reden dan ook. Mocht een goede uitvoering van de reis, en/of uw verblijf in de bus tijdens de reis hinder kunnen ondervinden bijvoorbeeld wegens lichamelijke omstandigheden dan dient u dit vooraf of tijdens het reserveren aan ons door te geven.

Roken in de bus
ANVR reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard de mogelijkheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

Opstapplaatsen 
De opstapplaatsen voor onze meerdaagse reizen staan op pagina 240-241 van de brochure vermeld. Bij groepen vanaf 15 personen is het mogelijk een verzoek in te dienen voor een door u gewenste opstapplaats. Effeweg.nl kijkt dan of het mogelijk is, er is geen garantie. De meeste opstapplaatsen brengen geen extra kosten met zich mee. Echter voor de opstapplaatsen in Noord-Holland en Friesland wordt een toeslag berekend van €5,- per persoon bij Vertrekschema A. Als de door u geboekte opstapplaats om reistechnische redenen niet kan worden aangedaan, krijgt u de kosten op basis van openbaar vervoer (2e klasse) van ons vergoed. Voor alle duidelijkheid: dit zijn de kosten van de door u gekozen opstapplaats naar de door ons aangewezen opstapplaats. Wijzigingen in opstapplaatsen kunnen tot 2 weken vòòr de vertrekdag kosteloos worden doorgegeven. Binnen 2 weken vòòr vertrek alleen op aanvraag en met € 10,- wijzigingskosten. De locaties van de opstapplaatsen kunnen gedurende het jaar wijzigen door wijzigingen van lokale overheden, werkzaamheden etc. De juiste opstapplaats vindt u in uw reispapieren.

Opstaptijd en vertraging
Uw reispapieren worden uiterlijk 1 week voor vertrek toegezonden. In de brochure staan voorlopige vertrektijden. De vertrektijd in de reispapieren is defi nitief. U dient 15 minuten voor de genoemde vertrektijd aanwezig te zijn op de opstapplaats. Indien u te laat op de opstapplaats aanwezig bent (om welke reden dan ook), kan het zijn dat u de bus mist. U dient dan contact op te nemen met het noodnummer. Onze medewerkers nemen dan met u de mogelijkheden door om op een later tijdstip op een andere opstapplaats of op het verzamelpunt op te stappen. Vervoer en eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor eigen rekening. Restitutie van de reissom wordt niet gegeven, indien u zelf, om welke reden dan ook, de bus heeft gemist.

Betaald parkeren Nieuw-Dijk en Nieuwleusen
Het is mogelijk om uw auto(‘s) tijdens de reis op de parkeerplaats in Nieuw-Dijk (verzamelpunt Juffrouw Tok) of in Nieuwleusen (kantoor Gebo Tours) te parkeren. De laatste jaren is het gebruik hiervan flink toegenomen. Om het parkeren in goede banen te kunnen leiden, vragen wij u vanaf 2014 een reservering te maken bij uw boeking voor een parkeerplaats op de genoemde locaties. In de reispapieren ontvangt u dan een parkeervoucher welke u achter de voorruit van uw auto kunt plaatsen. Op beide locaties is het parkeren voor eigen risico, de parkeerplaatsen zijn niet beveiligd.
Kosten parkeren per auto:
€ 10,- bij een reisduur tot 5 dagen
€ 15,- bij een reisduur vanaf 5 dagen

Mindervaliden
Wanneer u een rolstoel of rollator meeneemt, dient u dit bij boeking door te geven. Wij gaan er wel vanuit uit, dat u zelfstandig de touringcar in- en uit kan stappen. Rolstoel en rollator dienen inklapbaar te zijn.

Bagage 
Bij Effeweg.nl  kunt u per persoon, geheel gratis, de volgende bagage meenemen:

 • 1 stuks handbagage met max. afmeting van (60 x 35 x 15 cm) en max. 5 kilo
 • 1 stuks ruimbagage (koffer of reistas) met max. afmeting van (80 x 50 x 35 cm) en max. 20 kilo. 

Tips voor uw bagage

 • paspoort/ identiteitskaart, medicijnen en waardevolle spullen in de handbagage
 • vergeet u niet om kofferlabels aan al uw bagage te bevestigen. Beschikt u zelf niet over kofferlabels, dan kunt u deze aan de chauffeur vragen of aan de coördinator op het verzamelpunt.

Rollator, rolstoel of ander hulpmiddel
Voor sommige mensen is het prettig om een (medisch) hulpmiddel  mee te nemen tijdens de reis. Voor de extra steun, om u net wat makkelijk te kunnen bewegen. Effeweg.nl wil u daarvoor de mogelijkheid geven. Onze touringcars hebben geen lift, wij gaan er daarom wel vanuit dat u op eigen gelegenheid de touringcar kunt in- en uitstappen. Het in en uitladen van uw hulpmiddel dient samen met de chauffeur te gebeuren. Helaas is het voor de chauffeur niet toegestaan uw hulpmiddel alleen in en uit te laden, dit vanwege de Arbowetgeving.
Hulpmiddelen als een rollator of rolstoel kunnen mee onder de volgende voorwaarden.
Een hulpmiddel dient:

 • inklapbaar te zijn
 • te voldoen aan de max. afmetingen van (l x b x h)  100 x 90 x 65 cm indien opgevouwen/ ingeklapt
 • vooraf te worden aangemeld bij Effeweg.nl  U ontvangt hiervan een bevestiging. Zonder aanmelding vooraf kan een hulpmiddel geweigerd worden ivm de beperkte bagageruimte in een touringcar.
 • in plaats van een koffer te worden meegenomen. Wilt u het hulpmiddel extra meenemen naast koffer en handbagage, dan vragen wij hiervoor € 30 per eenheid.
   

Uw aanmelding voor het meenemen van een hulpmiddel is op basis van beschikbaarheid. Bovenstaande hulpmiddelen worden in de bagageruimte van de touringcar geplaatst. Alle bagagestukken  dienen deugdelijk te zijn verpakt en voorzien van een duidelijke aanduiding van naam, telefoonnummer en de bestemming van de passagier. Het verpakken van bagage is de verantwoordelijkheid van de passagier. Bij het veroorzaken van schade door de bagage van de passagier aan derden valt dit geheel onder de verantwoordelijkheid van de passagier.
 
Niet toegestaan
Let op! Dieren, uitgezonderd blindengeleidehonden, zijn niet toegelaten. In geval van blindengeleidehonden dient men dit bij de boeking te vermelden en zich van de benodigde grensformaliteiten te voorzien. Het is verboden drugs, explosieven, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen.

Verantwoordelijk
Aangezien u zelf uw bagage kent, bent u hiervoor verantwoordelijk. Bagage, die zich gedurende de nacht in de onbeheerde bus bevindt, is niet verzekerd. Op de overstapplaatsen bent u er zelf verantwoordelijk voor, dat u uw bagage in de juiste touringcar zet. Wij raden u aan een reisverzekering af te sluiten voor evt. schade, verlies of diefstal van uw bagage. Effeweg.nl kan deze reisverzekering voor u afsluiten bij de Europeesche Verzekeringen.  Laat geen waardevolle spullen achter in de touringcar of uw hotelkamer. Indien er tijdens de reis een dergelijk geval zich voordoet, dan bent u verplicht en zelf verantwoordelijk voor aangifte bij politie en reisverzekering. Doet u geen aangifte op moment van constatering, dan bestaat het risico dat uw verzekeringsmaatschappij uw declaratie niet meer in behandeling neemt en niet overgaat tot vergoeding.

Bagage zoek
In geval van schade of vermissing van bagage, dient de klant dit onmiddellijk na constatering mondeling bij uw chauffeur/ reisleider en Effeweg te melden.  De grootste kans op het terugvinden van uw bagage is bij directe melding. Buiten kantooruren kan dit ook op het ons noodnummer.


Vlieg-busreizen
Nieuw in 2014 zijn de Effeweg.nl vlieg-busreizen. Met betrekking tot de vliegreis gelden aanvullende voorwaarden met betrekking tot:

 • Uw naam op uw vliegticket. Deze moet overeenkomen met de naam in uw paspoort. Hierbij dient de 1e volledige voornaam te worden doorgegeven. Geen voorletters. Kosten die voortvloeien uit het opnieuw aanvragen van een vliegticket zijn voor uw eigen rekening.
 • Bagagevrijdom
 • Veiligheidseisen en afmetingen handbagage
 • Melden op de luchthaven
 • VliegticketsHotel 
Informatie betreffende het hotel waar u tijdens de reis verblijf, vindt u bij de betreffende reis. Voor een aantal busreizen zal op het moment van boeking uw verblijfplaats(en) nog niet bekend zijn. U wordt ongeveer een week voor vertrek middels de reispapieren op de hoogte gesteld van het hotel waar u zult verblijven. Effeweg.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om een ander hotel van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden. Indien mogelijk wordt u hiervan voorafgaand aan busde reis op de hoogte gesteld.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw accommodatie ten tijde van uw verblijf. Eventuele schade of verlies van objecten of inventaris valt onder uw eigen verantwoordelijkheid, ongeacht of de schade of diefstal door uzelf of derden is veroorzaakt. Eventuele kosten die hieruit vloeien kunnen op u verhaald worden.


Prefenties
U kunt bij uw boeking uw voorkeuren of wensen aangeven met betrekking tot de accommodatie. Deze preferenties worden door Effeweg.nl doorgegeven aan de hotelier. Een preferentie is nooit gegarandeerd. Effeweg.nl is hierin ook afhankelijk van derden.


1- en 3- persoonskamer
Er zijn hotels die slechts een beperkt aantal 1-persoonskamers hebben. Ondanks dat u voor deze kamers een toeslag moet betalen, kunnen de kamers wat betreft ligging, grootte en kwaliteit iets minder zijn. Dit is helaas een internationaal gegeven waar Effeweg.nl geen invloed op heeft. Bij veel hotels is het mogelijk een 3-persoonkamer aan te vragen. U dient dit dan aan te geven bij boeking. U betaalt dan de gewone reissom. In veel gevallen wordt een derde bed bijgeplaatst op de kamer, waardoor de leefruimte kleiner wordt.


Diëten
Wanneer u aan een dieet bent gebonden, dient u dit bij boeking aan ons door te geven. Wij zullen dit dan kenbaar maken bij het hotel. Het betreft hier altijd een preferentie, garanties kunnen wij niet geven. Effeweg.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de uitvoering van uw dieetwensen.


Minimum aantal deelnemers 
Het minimum aantal deelnemers is 32 per busreis. Wij behouden ons het recht voor de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. U wordt hiervan uiterlijk 1 week voor vertrek op de hoogte gesteld. Bij annulering van onze zijde wordt u een alternatief aangeboden. Dezelfde reis op een andere vertrekdatum, dan wel een andere bestemming op dezelfde vertrekdatum. Kunt of wilt u geen gebruik maken van het door Effeweg.nl aangeboden alternatief, dan worden de door u betaalde reisgelden volledig teruggestort. Effeweg.nl tracht zo veel mogelijk doorgang te garanderen van haar reizen. Daarom wordt er op de website in een vroegtijdig stadium aangegeven welke vertrekdata de status ‘Vertrekgarantie’ hebben. In nagenoeg alle gevallen betekent dit dat het vertrek van genoemde reis gegarandeerd is. In uitzonderlijke gevallen kan het echter voorkomen dat deze reis als nog binnen de door de ANVR gestelde termijn moet worden geannuleerd. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er in een korte periode onevenredig veel annuleringen op betreffende reis hebben plaatsgevonden waardoor het aantal van de resterende deelnemers ver onder het minimum terecht is gekomen.


Optionele excursies
Tijdens de reis kunt u deelnemen aan het dagprogramma. Deelname aan een aantal excursies, dagtochten wordt voorafgaand aan de reis al bij boeking gevraagd. Deze excursies staan op de pagina vermeld bij toeslagen. Het betreffen vaak excursies welke voor grote groepen voorafgaand aan de reis door Effeweg.nl aangemeld dienen te worden. U ontvangt op uw bevestiging/factuur de gegevens van de vooraf geboekte excursies en betaalt hiervoor voorafgaand aan de reis aan Effeweg.nl. Tijdens de reis kunt u vaak ook nog een aantal extra excursies maken. Deze excursies dienen ter plaatse contant te worden betaald. Optionele excursies zijn vrijblijvend en niet verplicht.


Entreegelden
Entreegelden zijn exclusief, tenzij anders vermeld op de pagina van de desbetreffende reis. Onder entreegelden wordt niet het busvervoer verstaan. Wel entreegeld van een museum, een lokale
gids, een boottocht, kasteel etc. In uw reispapieren vindt u een aantal indicatietarieven van entreegelden ter plaatse. U bepaalt zelf of u wilt deelnemen aan een excursie, waarvoor entreegelden gelden.


Lokale gidsen
Onze ervaren chauffeurs zijn op veel Europese bestemmingen geweest en weten veel. Maar een lokale gids kan u net iets meer vertellen over alle ins en outs op uw reisbestemming. Bij veel reizen maken wij daarom gebruik van lokale gidsen. Deze kunnen inclusief zijn bij de reissom, maar in veel gevallen kunt u ook een stadstour of –wandeling optioneel reserveren. Indien mogelijk, proberen wij een nederlands sprekende gids te reserveren. Helaas zijn deze niet overal beschikbaar en reserveren wij een duits- of engels sprekende gids. In een aantal landen is Effeweg.nl ook verplicht een lokale gids in te huren om uitleg te mogen geven over lokale bezienswaardigheden.


Prijzen
De genoemde prijzen zijn per persoon en op basis van bezetting in een 2-persoonskamer tenzij anders vermeld. Alle gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud. Het kan voorkomen dat reizen kort voor vertrek goedkoper worden aangeboden in de nieuwsbrief, advertenties en op de website dan eerder gepubliceerd in de brochure. Om het minimum aantal deelnemers te behalen en zo de reis toch te kunnen uitvoeren, kan Effeweg.nl een prijsverlaging doorvoeren kort voor vertrek. Er zal geen restitutie van het verschil in prijs plaatsvinden voor reeds eerder gemaakte boekingen hoe vervelend dit ook kan zijn.


Voorbehoud prijswijzigingen
Bij het samenstellen van onze brochure is Effeweg.nl uitgegaan van de toen heersende tarieven, belastingen en wisselkoersen voor de verschillende reisonderdelen als vervoer, accommodatie, verzorging en excursies. Effeweg.nl behoudt het recht om de reissom aan te passen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen of brandstoftoeslagen daartoe aanleiding geven. De prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil van brandstof op 1 september 2013. Overige kosten zijn gecalculeerd op basis van beschikbare tarieven in september 2013.


Reserveren 
U kunt voor het arrangement van uw keuze telefonisch of middels internet reserveren bij Effeweg.nl. De reserveringskosten die u tegelijkertijd met uw aanbetaling dient te voldoen, bedragen €18,- per boeking. Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd boekt vormt u een party. Het adres van de hoofdboeker fungeert dan als correspondentieadres en deze ontvangt dan ook de boekingsbevestiging. Tevens is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele betaling. Op het moment dat u telefonisch uw gegevens doorgegeven heeft, beschouwen wij dit direct als een definitieve reservering. Bij wijzigingen en annuleringen hanteren wij dan ook de ANVR voorwaarden.
Na reservering ontvangt u een bevestiging van de boeking, waarop het gereserveerde staat vermeld inclusief de reissom. Wanneer u langer dan 6 weken voor de vertrekdatum van uw reis boekt, dient u een aanbetaling te doen. De aanbetaling bedraagt 15% van de reissom (+verzekeringen, calamiteitenfonds en reserveringskosten) Het restant van de reissom dient 6 weken voor vertrek bij ons binnen te zijn. Voor alle boekingingen binnen 6 weken voor vertrek geldt dat het bedrag direct in 1 keer moet worden voldaan.
Voor eventuele wijzigingen binnen uw boeking dient u €10,- wijzigingskosten te betalen.In het geval de hoofdboeker jonger is dan 18 jaar, dient de ouder of voogd schriftelijk toestemming te verlenen aan Effeweg.nl alvorens de boeking kan worden bevestigd.


Reispapieren
Wanneer uw betaling bij ons binnen is, ontvangt u ongeveer 5 dagen voor vertrek uw reispapieren met de DEFINITIEVE vertrektijd, adres accommodatie, vouchers extra reserveringen en verzekeringen, indicatie excursie-tarieven, informatie thuisblijvers en noodnummer Effeweg.nl.


Reisdocumenten 
U dient altijd in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. Let wel: iedere reiziger dient zelf zorg te dragen voor het in orde zijn van de geldige reisdocumenten. Zorgt u ervoor dat u deze documenten in uw handbagage heeft. Een rijbewijs is géén geldig reisdocument. Hebt u geen Nederlands reisdocument, dan dient u zelf bij de desbetreffende instanties te informeren of uw buitenlandse document een geldig reisdocument is voor het land van bestemming.
LET OP: Vanaf 26 juni 2012 dienen ook kinderen zelf in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.

Belangrijk! Voor de reizen naar Rusland, Marokko en St. Petersburg dient u in het bezit te zijn van een paspoort. Uw paspoort moet bij terugkomst in Nederland nog minimaal 6 maanden geldig zijn. U kunt deze reis dus niet maken met een identiteitskaart. Voor de reizen naar Marokko en St.Petersburg dient u bij boeking al de volledige voor- en achternamen, paspoortnummer en geldigheidsduur paspoort door te geven.


Onvolkomenheden
Wij doen ons uiterste best om uw vakantie probleemloos te laten verlopen. Mocht u ondanks onze inspanningen toch een onvolkomenheid constateren, dan dient u dit tijdens de reis aan de chauffeur/reisleider te melden. Meestal kan uw probleem dan direct opgelost worden. Gebeurt dit niet naar tevredenheid, dan dient u ons binnen één maand na terugkeer een klachtenbrief te sturen.


Excursies/Overmacht 
Het weer kan slecht zijn, de weg geblokkeerd, of andere redenen kunnen er de oorzaak van zijn dat wij genoodzaakt zijn een excursie ter plaatse te annuleren of het programma te wijzigen. U kunt er echter zeker van zijn dat wij in dat geval ons uiterste best doen u een alternatief en zo optimaal mogelijk programma aan te bieden. U dient de excursies/ entreegelden ter plaatse contant aan de chauffeur te
voldoen. Wij houden ons het recht voor:
1) Een excursie te annuleren bij onvoldoende deelname.
2) U in een ander hotel van dezelfde categorie onder te brengen.


Duurzaam toerisme 
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare
schakel (zie www.anvr.travel > Op Reis, Duurzaam Toerisme).


ECPAT 
Wij steunen actief het ANVR en ECPAT- NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.


Fouten voorbehouden
Ondanks dat de busreizen met de grootste zorg zijn samengesteld, kan het helaas voorkomen dat er fouten in de teksten en prijzen zijn ontstaan.


Informatie en boekingen 
Voor meer informatie en/of boekingen neemt u contact op met Effeweg.nl:
Telefonisch 088 - 10 30 800
Op werkdagen van 08:00 - 20:00 uur
Op zaterdagen van 08:30 - 17:00 uur
Of via internet www.effeweg.nl

Effe Weg BV
Postbus 23
7710 AA Nieuwleusen

Den Hulst 134
7711 GT Nieuwleusen

Telefoon: 088 - 10 30 800
E-mail: info@effeweg.nl
Internet: www.effeweg.nl

KvK: 05077081
IBAN: NL71 RABO 0325 6913 12

Telefoonnummer klantenservice 088 10 30 800
Openingstijden
ma. t/m vr. uur
zaterdag uur
Gedetailleerde gegevens
Postadres
Effe Weg B.V.
Den Hulst 134
7711 GT Nieuwleusen
E-mail info@effeweg.nl
Tel. +31 (0)88 10 30 800
KvK 05077081
BTW nr. NL814069538B01
IBAN NL71 RABO 0325 6913 12
07:22:41 | 0,15 | effeweg | NMT-WEB-118 TourWeb © NetMatch